Kuijk

Hartepijn! Geen hartenpijn

'Dictee trekt miljoen kijkers', aldus de Telegraaf. Het 'Groot dictee der Nederlandse taal' heeft namelijk weer plaatsgevonden en is natuurlijk weer gewonnen door een Belg. Het is dan ook niet zozeer het 'Groot dictee der Nederlandse taal', als wel het 'Groot dictee der Belgische taal'. Belgen hebben bijvoorbeeld geen moeite met idioterie als 'zielenpoot' en 'smartengeld'. Vandaar dat het dictee niet alleen door een Belgische geschreven was, maar nog de titel 'Hartenpijn' had meegekregen ook.

Maar goed, ik heb zoals gewoonlijk niet naar die flauwekul gekeken, dus hoef ik me er ook niet over op te winden. In 2005 heb ik trouwens al eens een column aan het verschijnsel gewijd, die mutatis mutandis nog steeds actueel is:

"Het is niet eerlijk
Het 'Groot Dictee der Nederlandsche Taal', of hoe het ook heet, had dit jaar een nieuwigheid. Naast de even onverstoorbare als onverstaanbare haspelaar Philip Freriks was er ook een Belgische mevrouw om de boel voor te lezen. Waarom je eraan mee zou doen, mag Joost weten, maar het gebeurt kennelijk. Belgen zouden natuurlijk aan een Nederlands dictee helemaal niet mee moeten mogen doen, want dan hadden ze in 1831 niet voor zichzelf moeten beginnen, per slot van rekening.

Ook dit jaar is het dictee ongetwijfeld weer gewonnen door een Belg. Of een paar Belgen. Het dictee is namelijk gebaseerd op de spelling zoals die door de doctorandussen van het Groene Boekje (ook bekend als het Groezelige Boekje) is verordonneerd. Sex met ks bijvoorbeeld. Waar hebben we die ix dan voor uitgevonden, zou je kunnen zeggen, en dat zouden meer mensen moeten doen. Als het alleen Nederlandse doctorandussen waren, zou het minder erg kunnen zijn, maar er mogen ook Belgische doctorandussen meepraten en op de een of andere manier slagen die er steeds in hun zin door te drijven. Neem nu de paardebloem. De spelling van dat woord wordt nu geheel verkracht en wij moeten voortaan paardenbloem schrijven. De Belgische doctorandussen lachen zich rot, want bij hen heet het een pissebloem en onze doctorandussen zijn niet bij machte gebleken daar ook een zinloze tussenen in te frommelen.

Er hebben nu eindelijk een paar Nederlandse kranten besloten voortaan net als de rest van Nederland de officiële spelling aan hun laars te gaan lappen, terwijl de Belgen collectief hebben laten weten niet te zullen gaan muiten. Overigens zou ook zonder deze nieuwe spellingsperikelen een Belg dit jaar gewonnen hebben. De Belgische mevrouw was ongetwijfeld alleen voor de Belgen goed te verstaan en Philip Freriks zoals gewoonlijk voor helemaal niemand."

En in 2006 schreef ik over de bemoeienis van de Belgen met het Nederlands het volgende:

"Rot een eind op
Morgen wordt er weer een nieuwe spelling van kracht. Het zal wel, maar gelukkig kun je je aan die hele flauwekul onttrekken door hem gewoon te negeren. De doctorandussen van de Nederlandse Taalunie hebben ongetwijfeld weer ongelofelijk hun best gedaan om hun flauwekulspelling van de bijbehorende onzinargumenten te voorzien, maar daar trappen wij niet in. De Volkskrant, NRC Handelsblad en de Wereldomroep trouwens ook niet, dus die boycotten de hele onzin en maken hun eigen Witte Boekje als tegenhanger van het Groene Boekje dat ook wel het Groezelige Boekje genoemd wordt, zij het voornamelijk door mij.

De grootste fout is dat we de Belgen laten meepraten. In België spreken ze geen Nederlands, dus hoeven ze ons niet te vertellen hoe het Nederlands gespeld moet worden. Ze moesten zo nodig onafhankelijk worden, dan moeten ze het maar blijven ook. Laat ze lekker hun eigen taal leren spellen. Hetzelfde geldt trouwens voor de Surinamers, die over het algemeen overigens heel wat beter Nederlands spreken dan de Belgen, wat ongetwijfeld komt doordat ze pas iets meer dan dertig jaar los zijn van het moederland en allemaal wel familie in Amsterdam hebben.

Het hele probleem van de spelling, dat overigens een nodeloos verzonnen probleem is, zou zijn opgelost als men het gewoon overliet aan een paar wetenschappers met taalgevoel, die ook een beetje logisch konden denken. 'Tsunami' is buitenlands voor vloedgolf. Als je dat woord dan per se wilt overnemen, maak je er 'Tsoenami' van. Doe je dat niet, dan ben je een enorme burenlul, begrijpt u wel? 'Chatbox' is buitenlands. Om recht te doen aan de klank maak je er 'Tsjetbox' van. Je zegt per slot van rekening ook geen tsjocola tegen chocola. Waarom lanceren ze zo'n spellingsvernieling eigenlijk in komkommertijd? Nemen ze het zelf soms ook niet serieus?"

En als ik dan toch van dat akelige dictee ben afgedwaald, kan ik ook nog wel even wijzen op mijn column Les Flamands uit December 2006:

"Les Flamands
De Franstalige Belgen hebben gisteren een flauwe grap uitgehaald met de Vlamingen. De Franstalige Belgen hadden op hun lokale zender, de RTBF, beweerd dat Vlaanderen zich onafhankelijk verklaard had. De Vlamingen konden er niet om lachen ("mee lachen", zeggen ze daar, zoals ze daar wel meer rare dingen zeggen). Dat is vreemd, want doorgaans hebben de Vlamingen een goed gevoel voor humor. Vooral in het droogkomische zijn zij erg bedreven. Zo presteren zij het al tientallen jaren om ons te doen geloven dat ze serieus denken dat ze Nederlands spreken. Ze doen dat met zo'n niet aflatende ijver en ernst dat er al heel wat Nederlanders ingestonken zijn. De Belgische quiz 'Tien voor Taal', waarin steeds een Nederlands team zich laat afslachten door een Belgisch team door allerlei vragen over ouderwets Nederlands en modern Belgisch fout te beantwoorden, is een goed voorbeeld van deze praktijk.

Vroeger spraken sommige Belgen wel degelijk Nederlands. In 1830 werd België echter onafhankelijk van Nederland en sindsdien zijn de talen ver uiteen gedreven. Het Nederlands heeft zich verder ontwikkeld en het Belgisch niet, als het ware. Het gevolg is dat Belgen vaak een ouderwets soort onbegrijpelijk Nederlands bezigen dat hier te lande voor bloemrijk taalgebruik wordt aangezien.

Helaas is deze situatie nog niet tot iedereen doorgedrongen, met als gevolg dat er Nederlandse televisiezenders zijn die hun buitenlandse series door Belgen laten ondertitelen. Dit levert vaak klinkklare wartaal op. Onlangs zag ik "I've heard that before" bijvoorbeeld vertaald geworden zijn als: "Dat heb ik nog gehoord". Dit soort flauwekul wordt vooral veroorzaakt door de invloed van het Frans. Als de Franstalige Belgen met hun taal net zo zijn omgesprongen als de voormalige Nederlandstalige Belgen is het uiterst merkwaardig dat die beide bevolkingsgroepen zo'n taalstrijd hebben, daar zij in dat geval immers hetzelfde koeterwaals spreken."

Dat die column niet bij iedereen in België verkeerd gevallen is, blijkt uit deze tekst in de afdeling Taalblog van het forum van de Standaard Online:
"Belgisch
Leuk stukje van Arnold Kuijk, een Nederlander die geregeld zijn licht laat schijnen over de actualiteit. Gelieve niet te heel serieus te nemen.
"
Goh, misschien zou ik gewoon weer een dagelijkse column moeten gaan schrijven, want dat was toch wel leuk.

 

Op het forum kunt u meepraten over de spelling van het Nederlands: Wie tsunami schrijft, is een burenlul